Forløb på Skolelandbruget

Nedenstående forløb er designet, så alle målgrupper kan være med. Har du ønsker om andre spændene emner, så lad os endelig høre fra dig, da vi sagtens kan skræddersy forløb til lige præcis dit emne.

 • Menneskets anatomi i en kanin eller and

  Hvordan er det lige et hjerte ser ud? Er det hjerteformet eller er det bare noget man tegner?

  Er lungerne en hul ballon? Eller er der mere i lungerne end man tror?

  Og hvor mange forskellige tarme har vi egentlig?

  Dette og mange andre spørgsmål giver vi svar på, når vi sammen med elever åbner op for motoren på en kanin eller en and.

  Vi drager paralleller til vores egen krop og får begreber som rensningsorgan og hjertekamre sat op på nogle huskeknager. Derudover vil der blive snakket om etik over for det døde dyr og hvordan man behandler det med respekt i videnskabens navn.

  Ænderne er skudt på forhånd af jægere og det er valgfrit om man vil se aflivningen af kaninen (med boltpistol). Men alle elever vil få mulighed for at stikke fingrene i dyret og undersøge på livet løs.

  Efter parteringen og obduktionen af dyret, vil det parterede kød, som eleverne selv har skåret ud, blive tilberedt over bål til smagsprøvning.

  Både forløbet med and og kanin kan udvides til at være et heldagsforløb, hvor der efter obduktionen vil blive lavet mad over bål med andre fødevarer og derved skabe fornemmelsen af et helt måltid.

  Vores erfaring fortæller os, at elever der i starten er meget tilbageholdende med tiden finder sig mere til rette undervejs i forløbet. Nysgerrigheden vinder og fingrene begynder at udforske det uvisse.

  Mange elever får rykket deres grænser. Nogle mere end andre. På Skolelandbruget er det tilladt at bruge ”den pædagogiske bagdør”. Det vil sige at man gerne må trække sig lidt, indtil man er klar til at træde frem igen. Ingen vil blive presset ud i noget de ikke har lyst til at se eller røre ved, men nysgerrighedens øjne får stadig lov at finde vej frem til det åbne dyr. På denne måde vil oplevelsen hæfte sig på de rigtige læringsknager og de vil forhåbentlig have fået en oplevelse for livet.

  Varighed:

  • Obduktionsforløbet varer ca. 3 timer inkl. Pauser.
  • Heldagsforløbet varer ca. 5 timer inkl. Pauser.

  Målgruppe:

  • 6-18 år.

  Årstid:

  • Hele året rundt
 • Insektsafari
 • Bonde for en dag

  Med ’Bonde for en dag’ er det vigtigste at barnet får mulighed for at få fysisk kontakt med dyret hvis lysten er der fra barnets side.

  Besøget handler om at opleve dyret og hvad det kræver at passe et dyr på en bondegård.

  På Skolelandbruget har vi udviklet et basiskoncept, hvor det primært handler om at fodre og opleve dyrene.

  Derudover har vi også ’Bonde for en dag’ der er tilpasset lige præcis det emne i arbejder med der hjemme. Det kunne fx være Afrikas dyr sammenlignet med vores egne danske eller Konventionelle vs. Økologiske produktioner. Så længe emnet omhandler agerbrug eller dyr, kan vi udvikle et forløb der passer til jer.

  Basis ’Bonde for en dag’:

  På skolelandbruget vil I blive mødt af en formidler. Denne formidler vil med indlevelse fortælle om dyrene på gården. Er der sket nye ting hos nogle af dem? Nogle kan være blevet bedækket, fået unger eller står til at blive slagtet.

  Klassen- eller børnehavegruppen bliver inddelt i mindre hold. På hvert hold medfølger en voksen.

  En informationstavle om dyret bliver udleveret og den voksne gennemgår sammen med børnene hvad dagens opgaver går ud på. Her står også hvilke redskaber og foder der skal bruges til at passe dyret.

  Gruppen gør klar til at gå op til dyret med alt der skal med af foder og hø og halm.

  Her bliver dyret passet jf. pasningsvejledningen og her vil oplevelserne få lov at strømme ind i hukommelsen.

   

  Inde hos dyret vil det oftest være muligt at få kontakt med fysisk berøring. Vores mange sanser kommer i spil, ved blandt andet at føle på pelsen og lugte til de lugte der er ved dyret og dets omgivelser.

  Når man er på ’Bonde for en dag’ vil der være en masse praktiske gøremål forbundet med pasningen af dyrene. Her kommer hele kroppen i spil, når der blandt andet skal muges ud og bæres vandkander. Derudover vil det være muligt for nogen at udfordre deres grænser en smule eller meget.

  Der vil igennem udførelsen af arbejdet være fokus på samarbejde i gruppen og at børnene forhåbentlig får ny viden med hjem, som de måske ikke havde da de kom.

  Derudover får man duften af den friske og luft og en snært af bondegård med hjem.

   

  Det er flere gange bevist at børn lærer bedst igennem egne erfaringer. Learning by doing (af John Dewey) er et koncept vi vægter højt på Skolelandbruget og i Haver til Maver Furesø. Og med dette forløb får børnene virkelig lov at lave hands-on erfaringer.

   

  Varighed:

  Forløbet varer i 2 timer uden pauser.

   

  Praktisk info:

  Det er vigtigt at klæde sig praktisk på, især praktisk fodtøj er nødvendigt.

  Det kan være en god ide at medbringe ekstra voksne til det almindelige forløb, da der gerne skal være en voksen på hvert hold.

  Målgruppe:

  Alle.

  Årstid:

  Hele året

 • Vild mad
 • Vær et dyr for en dag
 • Bier, bestøvning og honning

  Dette er et forløb hvor børnene vil få mulighed for at komme helt tæt på vores små uundværlige venner.

  Hvis forholdene er til det, vil det være muligt at iføre sig bidragter og komme med ind ved siden af staderne.

  Med dette forløb er der fokus på honningbien og hvordan vi holder den som husdyr. Det er også muligt at få et udvidet forløb der mere handler om de vilde bier og om biodiversitet.

  Vi vil sammen med børnene snakke om biens korte men utrolig flittige liv for at skaffe pollen og nektar til bistadet.

  Vi vil gennemgå biens mange arbejdsprocesser og tale om forskellen på hhv dronning, done og arbejderbi og hvad hver har af funktioner.

  Alt efter målgruppe, vil diverse aktiviteter blive tilpasset.

  I dette forløb er der både udviklet historiefortælling og diverse bi-lege for at illustrere biens liv.

  Det er vigtig at få en forståelse af, at honningbierne er utrolig vigtige for at vores planter kan blive ved med at reproducere sig selv. Samtidig vil der også blive lagt vægt på at der også findes mange andre bestøvende insekter og vilde bier. Herunder nævnes der også vigtigheden i biodiversitet og funktionen af denne.

  Med de inddragende aktiviteter får man brugt sin krop og sin fantasi til hvordan man kan kommunikere uden at bruge ord.

  Med biforløbet vil vigtigheden af biodiversiteten blive fremhævet og på den måde give eleverne en større forudsætning for, at passe bedre på vores natur og skabe en bedre biodiversitet.

   

  Varighed

  • 2 timer

  Praktisk info

  • Praktisk tøj
  • Penalhus, måske der skal tegnes lidt hvis det ønskes
  • Er man allergisk, hav selv antihistamin med

  Målgruppe

  • Alle

  Årstid

  • Maj til September
 • Malke og mejeri forløb

  Hvor kommer mælken fra og hvad kan man bruge den til?

  Hvor kommer mælken egentlig fra?
  Hvordan malker man en ged/ko? - med hånden? - en maskine?
  Hvorfor er der kun mælk i en ko der har fået en kalv eller en kvinde der har fået et barn.
  Hvor mange ting kan man producere ud af mælk?

  • pasteuriseret mælk
  • frisk ost
  • yoghurt
  • smør

  Hvilke processer sætter gang i forvandlingen fra mælk og til andre produkter?
  Vi følger så godt vi kan mælken fra den forlader patten og til vi står med udvalgte mælkeprodukter. Så vi malker f.eks koen ved at pasteuriserer mælken, slynger den og derfra laver de produkter som tiden tillader.

  Vi har på bondegården nogle dyr som kan bruges til at malke på. Vi har får, geder og køer som vi forsøger at få drægtige, dels for at f liv og kød på gården, men også for at vi kan tage mælk fra dyrene, mens de giver mælk til deres afkom.
  Mælken gør vi klar ved at pasteurisere mælken og derefter køle den ned, mens denne proces forløber tilser vi dyrene og passer dem.
  Når mælken er klar sætter vi de processer i gang som skal give os udvalgte produkter. Fløde (kun fra koen), fetaost og yoghurt

  Gennem praksisnær læringsforløb lægger vi op til at det bliver nemmer forståeligt at forstå kemiske processer. Dette vil give dig som lærer en mulighed for i læringsrummet på skolen at følge op.

  Vi præsenterer et fag som mejeristen agerer i og som lige nu er et attraktivt erhverv i den udvikling fødevarer i Danmark gennemgår.
  Det giver også en forståelse af hvordan gode fødevarer tilvejebringes.
  Bæredygtig fødevare produktion diskuteres undervejs.

  Vi oplever på bondegården, at det at malke et dyr kan være grænseoverskridende for nogle elever, men de overvinder som reglen barrieren. Det bliver til gengæld en kæmpe oplevelse som printer sig ind for evigt. Ikke mange i nutids Danmark har prøvet at malke, men i Furesø Kommune er det ved at være en ting som mange har prøvet og været fascineret af.

  Varighed:

  • Malkeforløbet og udmugning m.m. varer ca. 4 timer inkl. Pauser.
  • Et kort besøg dagen efter for at hente produkterne som f.eks. yoghurt og fetaost vil være godt. Så et morgenmøde hvor man spiser yoghurt og skærer feta ud til en bøtte som tages med til skolen er godt.

  Målgruppe:

  • 6-18 år
  • Tilvirkning af ost og yoghurt overbygning

  Årstid:

  1 mdr. efter læmning og kælvning ca. maj måned og frem til sommerferien

  Fag
  Hjemkundskab, Kemi, fysik, biologi

 • Dissektion af fisk og dens biologi

Book forløb her

Del: